โพสฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศขายฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี - Besttopromote.com

หัวข้อ : ฆ้องดีเมืองพิบูล (อ่าน: 38)
ผู้ประกาศ:folk
โทรศัพท์:045689200
อีเมล:phiboon.otop@gmail.com

 
ฆ้องดีเมืองพิบูล
เมื่อ : 06-04-2017

ราคาฆ้องทุกขนาด

ขนาด 10 นิ้ว 12 นิ้ว 14 นิ้ว 16 นิ้ว 18 นิ้ว 20 นิ้ว 22 นิ้ว 60 นิ้ว 70 ซ.ม. 80 ซ.ม. 90 ซ.ม. 100 ซ.ม. 110 ซ.ม. 120 ซ.ม. 130 ซ.ม. 150 ซ.ม. 220 ซ.ม.

ราคาชุบชิ่งเหล็ก 150 บาท 200 บาท 250 บาท 300 บาท 400 บาท 500 บาท 600 บาท 700 บาท 900 บาท 1,200 บาท 1300 บาท 2,000 บาท 3,000 บาท 3,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 15,000 บาท

ราคาทองเหลือง 500 บาท 600 บาท 700 บาท 800 บาท 1,000 บาท 1,300 บาท 1,500 บาท 1,900 บาท 3,000 บาท 4,000 บาท 6,500 บาท 9,000 บาท 13,000 บาท 16,000 บาท 22,000 บาท 30,000 บาท 120,000 บาท

นาย วุธจักร บัวชุม โทร 087-7717-833 (รองวุธ) ภูมิปัญญาท้องถิ่น - หนึ่งตำบล - หนึ่งผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ฆ้อง กลอง ระฆัง

Tag: ฆ้อง, OTOP, fu

โพสฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศขายฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี - Besttopromote.com
การลงประกาศเป็นการนำเข้าข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบบอัตโนมัติ ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องได้ทั้งหมด หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบ ดังนั้นก่อนทำการตัดสินใจซื้อหรือเลือกใช้บริการใดๆ ควรสอบถามและตัดสินใจให้ดีเสียก่อน เพราะอาจถูกล่อลวงได้ ผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อนำมาลงประกาศให้ติดต่อเราได้ทางอีเมล vibul9@hotmail.com ทางเราจะทำการลบประกาศนั้นทันที ส่วนผู้ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จจะถูกดำเนินคดีทางอาญาตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด