โพสฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศขายฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี - Besttopromote.com

หัวข้อ : ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 6999 มกราคา เมษายน 2560 ราคาเริ่มต้น 6999 (อ่าน: 24)
ผู้ประกาศ:นางอรอุมา ประเสริฐวัฒนะ
โทรศัพท์:0987825629
อีเมล:fbholidaytour@gmail.com

 
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 6999 มกราคา เมษายน 2560 ราคาเริ่มต้น 6999
เมื่อ : 23-03-2017

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน
มาเก๊า– จูไห่- สวนหยวนหมิง + โชว์หยวนหมิง
จูไห่ - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”  -วัดผู่ถ่อ  -บัวหิมะ - วัดไป๋หลิน  – ชมหยก – ร้านผ้าไหม       
ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย–มาเก๊า -  เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม -  วิหารเซนต์พอล
THE VENETIAN 
สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) 
กำหนดการเดินทาง  มกราคา - เมษายน 2560
ราคาเริ่มต้น  6,999

http://www.fbholidaytour.com/product-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%883%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%992%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%996,999.-151276-1.html

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
www.fbholidaytour.com
02-444-5170-1 , 096-8282659 , 094-5492269 , 081-4404002
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07466
Tag: ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์มาเก๊า

โพสฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศขายฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี - Besttopromote.com
การลงประกาศเป็นการนำเข้าข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบบอัตโนมัติ ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องได้ทั้งหมด หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบ ดังนั้นก่อนทำการตัดสินใจซื้อหรือเลือกใช้บริการใดๆ ควรสอบถามและตัดสินใจให้ดีเสียก่อน เพราะอาจถูกล่อลวงได้ ผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อนำมาลงประกาศให้ติดต่อเราได้ทางอีเมล vibul9@hotmail.com ทางเราจะทำการลบประกาศนั้นทันที ส่วนผู้ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จจะถูกดำเนินคดีทางอาญาตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด