โพสฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศขายฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี - Besttopromote.com

หัวข้อ : EASY ONE โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร (อ่าน: 19)
ผู้ประกาศ:คุณดวง
โทรศัพท์:0867868582
อีเมล:technicalsoft.sai@gmail.com

 
EASY ONE โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร
เมื่อ : 24-06-2021

โปรแกรมบัญชีสำหรับนักบริหารมืออาชีพ รองรับการทำงานอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร ตั้งแต่การขอซื้อสินค้า การควบคุมงบประมาณในการซื้อ และการสั่งซื้อ การสืบค้นข้อมูลต่างๆ เพื่อควบคุมการซื้อสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านการขายสามารถพยากรณ์ยอดขาย ทำให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น สามารถดูยอดขายของพนักงานขายได้ ด้านคลังสินค้า สามารถดูข้อมูลได้แบบ Real Time รวมถึงต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้า รวมทั้งระบบบัญชี ซึ่งมีรายงานที่หลากหลายรองรับการทำงานทุกรูปแบบ

ระบบจัดซื้อ สามารถตั้งงบประมาณในการจัดซื้อได้ และควบคุมงบประมาณ กำหนด Project ที่ขอซื้อหรือสั่งซื้อได้เพื่อดูยอดค่าใช้จ่ายต่อ Project รองรับการสั่งซื้อได้กับสินค้าทุกชนิด ในส่วนของงานจัดซื้อจะเชื่อมต่อกับงานคลังได้ ระบบขอซื้อสินค้า [:>สามารถกำหนดชื่อผู้ขอซื้อ Project วัตถุประสงค์ ชื่อผู้จำหน่าย เอกสารอ้างอิง เลขที่เสนอราคา งบประมาณที่ใช้ วันที่ต้องการ สามารถกำหนดวันที่ต้องการเป็นรายการสินค้าได้ มีสถานะให้ติดตาม รายการสินค้าไม่จำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าทุกครั้ง แนบไฟล์หรือรูปภาพได้] สามารถสร้างใบซื้อสินค้าได้โดย 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 สร้างโดยการอ้างอิงใบขอซื้อสินค้า วิธีนี้ระบบจะดึงรายละเอียดรายการที่ขอซื้อมาให้ไม่ต้องคีย์ซ้ำซ้อนเพียงแต่มากรอกราคาและจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ วิธีที่ 2 สร้างโดยไม่ต้องอ้างอิงใบขอซื้อซึ่งเป็นการสร้างใบซื้อสินค้าโดยไม่ได้ผ่านการขอซื้อจากแต่ละแผนก  ระบบอนุมัติเอกสาร ทั้ง PR และ PO (สามารถกำหนดผู้อนุมัติตามแผนก ตามยอดเงินได้ 3 ระดับ มี Option ให้เลือกใช้หรือไม่ใช้ได้)

   ระบบขาย  สามารถสร้างใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบส่งของ ใบส่งของชั่วคราว ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี ได้ สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มใบเสนอราคาจากระบบได้ หรือ Export หรือบันทึกใบเสนอราคาออกเป็นไฟล์ Acrobat Format(PDF),MS Excel ,MS Word, Rich Text Format ,XML เป็นต้น ท่านสามารถนำไฟล์ส่งต่อให้ลูกค้าได้เลย สามารถเรียกดูรายงานเกี่ยวกับการขายได้ เช่น รายงานใบส่งสินค้า(แบบแจกแจง), รายงานใบส่งสินค้า(แบบสรุป),รายงานสรุปการส่งสินค้า (ตามสินค้า) รายงานจัดอันดับสินค้าที่ขายดีที่สุด รายงานสรุปยอดขายแสดงตามลูกค้า รายงานสรุปยอดขายแสดงตามโครงการ เป็นต้น

ระบบคลังสินค้า เริ่มต้นตั้งแต่รับเข้าสินค้า สามารถเลือกประเภทการรับเข้าได้ สามารถพิมพ์ใบรับเข้าได้ ระบบจะปรับยอดสต๊อกเพิ่มให้อัตโนมัติ จากนั้น เมื่อแผนกหรือผู้เบิกต้องการสินค้า ให้ทำการเบิกสินค้า ระบบจะทำการปรับยอดสต๊อกลดให้อัตโนมัติเช่นกัน ระบบบริหารงานคลังสินค้านี้สามารถรองรับระบบเบิกวัตถุดิบไปผลิต คีย์รับเป็นสินค้าสำเร็จรูป(เลือกสินค้าที่จะรับ) ระบบยืม-คืน

Contact Us

ติดต่อ:      คุณดวง                           เบอร์โทร/ไลน์ไอดี : 0867868582

Email: technicalsoft.sai@gmail.com

Website: www.technical-soft.com

Tag: โปรแกรมควบคุมสต๊อกสินค้า โปรแกรมคลังสินค้า โปรแกรมส, โปรแกรมควบคุมสต๊อกสินค้า โปรแกรมคลังสินค้า โปรแกรมส, โปรแกรมควบคุมสต๊อกสินค้า โปรแกรมคลังสินค้า โปรแกรมส

โพสฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศขายฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี - Besttopromote.com
การลงประกาศเป็นการนำเข้าข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบบอัตโนมัติ ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องได้ทั้งหมด หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบ ดังนั้นก่อนทำการตัดสินใจซื้อหรือเลือกใช้บริการใดๆ ควรสอบถามและตัดสินใจให้ดีเสียก่อน เพราะอาจถูกล่อลวงได้ ผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อนำมาลงประกาศให้ติดต่อเราได้ทางอีเมล vibul9@hotmail.com ทางเราจะทำการลบประกาศนั้นทันที ส่วนผู้ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จจะถูกดำเนินคดีทางอาญาตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด