โพสฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศขายฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี - Besttopromote.com

หัวข้อ : รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ THESIS ค้นคว้าอิสระ IS รับประมวลผลทางสถิติ SPSS รับวิจัยตลาด (อ่าน: 7)
ผู้ประกาศ:ThesisAAThai
โทรศัพท์:0923611850
อีเมล:thesisaathai@gmail.com

 
รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ THESIS ค้นคว้าอิสระ IS รับประมวลผลทางสถิติ SPSS รับวิจัยตลาด
เมื่อ : 05-01-2020
รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ THESIS ค้นคว้าอิสระ IS
รับประมวลผลทางสถิติ SPSS รับวิจัยตลาด
ปรึกษาวิจัยในชั้นเรียน
รับ ปรึกษา วิจัย  รับ ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ศึกษาค้นคว้าอิสระ
 
- วิจัย (Research , Thesis and Dissertation,Is, วิทยานิพนธ์,สารนิพนธ์ , ค้นคว้าอิสระ
 
- งานวิชาการ เขียนบทความ,รายงาน,การบ้าน
 
- หาข้อมูลภาษาไทยตามฉบับมืออาชีพ
 
- งานวิจัย ที่อ้างอิงทุกบรรณานุกรมของเนื้อหา
 
- Assignment หรือ IS ( Independent study) ในสาขาต่างๆ
 
- วิทยานิพนธ์,สาระนิพนธ์ ทั้งเล่มเล็กและเล็กใหญ่ เริ่มตั้งแต่เสนอโครงเรื่องจนกระทั้งปิดรูปเล่ม แบบผู้ช่วยวิจัย
 
 
 
รับวิเคราะห์ SPSS ประมวลผลทางสถิติ SPSS
 
- วิเคราะห์ และรับประมวลผล ทางสถิติ ที่เป็นทั้งสถิติ พื้นฐาน หาค่าเฉลี่ย (mean ) หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable)
 
- ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Regresstion หรืออื่นๆ
 
- ทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) ความยากง่าย (Difficulty) อำนาจจำแนก (Discrimination) ความเป็นปรนัย (Objectivity)
 
- โปรแกรมทางสถิติ อันได้แก่ โปรแกรม รับทำ SPSS และอื่นๆ
 
- Presentation หรือ PowerPoint เพื่อเสนอผลงานการวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ หรืองานในหน่วยงานรัฐและเอกชน
 
 
 
 
 
รับวิจัยตลาดMarketing Research
 
- รับสำรวจตลาด
 
- รับสำรวจความต้องการของลูกค้า
 
- รับสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค
 
 
 
รับปรึกษาวิจัยในชั้นเรียน
 
- รับปรึกษาวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัยในชั้นเรียน
 
- รับปรึกษาแนวคิดและขั้นตอนการทำวิจัยในชั้นเรียน
 
- รับปรึกษาการเก็บข้อมูลสำหรับวิจัยในชั้นเรียน
 
- รับปรึกษาการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในชั้นเรียน
 
- รับปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล
 
- รับปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรายกลุ่มหรือรายชั้นเรียน   
 
- รับปรึกษาการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
 
- รับปรึกษาเรื่องหรือปัญหาในชั้นเรียนที่ควรจะนำมาพิจารณาทำวิจัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** เลือก ทีมงานที่มีคุณภาพ เท่ากับ สำเร็จแล้วครึ่งหนึ่ง***
 
*** รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ราคาถูก งานด่วนหรือด่วนมาก บริการ 24 ชั่วโมง **
 
 
 
ติดต่อ สอบถาม
 
Tel : 092 361 1850
 
Line ID : thesisaathai
 
Email : thesisaathai@gmail.com
Tag: รับทำวิจัย, รับทำวิทยานิพนธ์, รับเก็บแบบสอบถาม

โพสฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศขายฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี - Besttopromote.com
การลงประกาศเป็นการนำเข้าข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบบอัตโนมัติ ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องได้ทั้งหมด หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบ ดังนั้นก่อนทำการตัดสินใจซื้อหรือเลือกใช้บริการใดๆ ควรสอบถามและตัดสินใจให้ดีเสียก่อน เพราะอาจถูกล่อลวงได้ ผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อนำมาลงประกาศให้ติดต่อเราได้ทางอีเมล vibul9@hotmail.com ทางเราจะทำการลบประกาศนั้นทันที ส่วนผู้ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จจะถูกดำเนินคดีทางอาญาตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด