โพสฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศขายฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี - Besttopromote.com

หัวข้อ : รับตรวจสอบบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า เครน อบรมเครน อบรมไฟฟ้า (อ่าน: 58)
ผู้ประกาศ:ศิริภา ชารี
โทรศัพท์:0616642665
อีเมล:ensafe18@gmail.com

 
รับตรวจสอบบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า เครน อบรมเครน อบรมไฟฟ้า
เมื่อ : 20-08-2018

ให้บริการงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ครอบคลุมงานด้านไฟฟ้า เครื่องกลโยธา สถาปนิก อุตสาหกรรม เคมี สิ่งแวดล้อม และงานด้านความปลอดภัย

บริการตรวจสอบเครน ปั้นจั่น รถเครน รถเฮี๊ยบ   Mobile crane ลิฟท์ขนส่ง Cargo Lift ทดสอบน้ำหนักจริง Load test ทดสอบด้วย น้ำหนักจำ

-งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูง                                                                

-งานตรวจสอบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟาเรด

-งานบำรุงรักษาหม้อแปลง

-งานตรวจสอบเครน รถเครน กระเช้า

-งานตรวจสอบหม้อน้ำ

ตรวจบริการ ตรวจสอบออกเอกสารรับรอง เครน , รอก,ปั้นจั่น,    

        ลิฟท์     (คป.1,ปจ.1)

        -  รอกทุกชนิด

        -  เครนทุกชนิด

        -  ปั้นจั่นทุกชนิด

        -  ลิฟท์ทุกชนิด

ตรวจสอบและออกเอกสาร ปจ.2 คป.2

      - ตรวจรถโมบายเครน                                - รถBoom - lift

      - ตรวจรถเครน                                             - รถ  X - lift

      - ตรวจรถบรรทุกติดเฮีียบ                          - รถ Persone  lift

      - รถกระเช้า                                              - รถแบ็คโฮ

หลักสูตรการฝึกอบรม

-อบรมเครน ปั้นจั่น Overhead Crane

-อบรม Mobile Crane,รถบรรทุกติดเครน

-อบรมการขับขี่รถยก Forklift

บริการตรวจสอบปั้นจั่นหรือเครน 

บริการงานอบรม เครน ปั้นจั่น

บริการงานตรวจสอบ  ทดสอบเครน โดยวิศวกร

บริการงานตรวจเครน บริการงานทดสอบเครน Load Test เครน  (ปั้นจั่น) ตรวจลิฟต์ขนของ ตรวจลิฟต์ส่งของ ตามกฎกระทรวงแรงงานปี 2552 และ กฎกระทรวงเพิ่มเติม  (ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ การทดสอบปั้นจั่น(เครน) ปี 2554 ซึ่งใช้แบบตรวจ ปจ.1 ในกรณีที่เป็นปั้นจั่นอยู่กับที่ และ ปจ.ในกรณีที่เป็นปั้นจั่นเคลื่อนที่

 

Tag: ตรวจไฟฟ้า, ตรวจเครน, โฟล์คลิฟ

โพสฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศขายฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี - Besttopromote.com
การลงประกาศเป็นการนำเข้าข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบบอัตโนมัติ ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องได้ทั้งหมด หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบ ดังนั้นก่อนทำการตัดสินใจซื้อหรือเลือกใช้บริการใดๆ ควรสอบถามและตัดสินใจให้ดีเสียก่อน เพราะอาจถูกล่อลวงได้ ผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อนำมาลงประกาศให้ติดต่อเราได้ทางอีเมล vibul9@hotmail.com ทางเราจะทำการลบประกาศนั้นทันที ส่วนผู้ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จจะถูกดำเนินคดีทางอาญาตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด