โพสฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศขายฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี - Besttopromote.com

หัวข้อ : อบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พศ ๒๕๔๒ แล (อ่าน: 11)
ผู้ประกาศ:ศศิธร สนิมคร่ำ
โทรศัพท์:0958677002
อีเมล:wlocal.2016@gmail.com

 
อบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พศ ๒๕๔๒ แล
เมื่อ : 08-05-2018

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าด้วย การคำนวณราคากลาง  งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” ขึ้น วันที่ ๒๘ - ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๙๐๐ บาท 

Tag: ราคากลางงานก่อสร้าง, อบรมพัสดุ ว่าด้วยราคากลางงานก่อสร้าง, ราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

โพสฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศขายฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี - Besttopromote.com
การลงประกาศเป็นการนำเข้าข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบบอัตโนมัติ ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องได้ทั้งหมด หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบ ดังนั้นก่อนทำการตัดสินใจซื้อหรือเลือกใช้บริการใดๆ ควรสอบถามและตัดสินใจให้ดีเสียก่อน เพราะอาจถูกล่อลวงได้ ผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อนำมาลงประกาศให้ติดต่อเราได้ทางอีเมล vibul9@hotmail.com ทางเราจะทำการลบประกาศนั้นทันที ส่วนผู้ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จจะถูกดำเนินคดีทางอาญาตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด