โพสฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศขายฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี - Besttopromote.com

หัวข้อ : ทัวร์ไต้หวันวันสงกรานต์ อาลีซาน สุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน บินหรู พักดี FreeWiFi (อ่าน: 27)
ผู้ประกาศ:THAI MODERN TRAVEL
โทรศัพท์:022451415
อีเมล:thaimoderntravel.it@gmail.com

 
ทัวร์ไต้หวันวันสงกรานต์ อาลีซาน สุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน บินหรู พักดี FreeWiFi
เมื่อ : 20-03-2018

<p></p>
<div class="gdlr-core-pbf-element" style="box-sizing: inherit; border: 0px rgb(225, 225, 225); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(247, 247, 247); margin: 0px; padding: 0px; clear: both; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Prompt, sans-serif; font-size: 18px;"><div class="gdlr-core-title-item gdlr-core-item-pdb clearfix gdlr-core-left-align gdlr-core-title-item-caption-bottom gdlr-core-item-pdlr" style="box-sizing: inherit; border: 0px rgb(225, 225, 225); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px 20px 35px; zoom: 1;"><div class="gdlr-core-title-item-title-wrap" style="box-sizing: inherit; border: 0px rgb(225, 225, 225); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; position: relative;"><h6 class="gdlr-core-title-item-title gdlr-core-skin-title" style="box-sizing: inherit; border: 0px rgb(225, 225, 225); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.2; font-weight: 600; font-family: Prompt, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(56, 56, 56); display: inline-block; letter-spacing: 0px; transition: color 200ms;"><span class="gdlr-core-title-item-left-icon" style="box-sizing: inherit; border: 0px rgb(225, 225, 225); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px 15px 0px 0px; padding: 0px; float: none; font-size: 18px; line-height: 1; display: inline-block;"><span class="fa fa-file-text-o" style="box-sizing: inherit; border: 0px rgb(225, 225, 225); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(70, 146, 231);"></span></span>SPECIAL… HIGHLIGHT<span class="gdlr-core-title-item-title-divider gdlr-core-skin-divider" style="box-sizing: inherit; border: 0px rgb(225, 225, 225); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px;"></span></h6>
</div>
</div>
</div>
<div class="gdlr-core-pbf-element" style="box-sizing: inherit; border: 0px rgb(225, 225, 225); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(247, 247, 247); margin: 0px; padding: 0px; clear: both; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Prompt, sans-serif; font-size: 18px;"><div class="gdlr-core-text-box-item gdlr-core-item-pdlr gdlr-core-item-pdb gdlr-core-left-align" style="box-sizing: inherit; border: 0px rgb(225, 225, 225); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px 20px 30px;"><div class="gdlr-core-text-box-item-content" style="box-sizing: inherit; border: 0px rgb(225, 225, 225); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px;"><p style="box-sizing: inherit; border: 0px rgb(225, 225, 225); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; line-height: 1.5; font-size: inherit;"><span class="fa fa-chevron-circle-down" style="box-sizing: inherit; border: 0px rgb(225, 225, 225); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(70, 146, 231);"></span>&nbsp;บินโดยสายการบินไทย (TG) | พักโรงแรมหรู 4 ดาวทุกคืน | อาหารครบทุกมื้อ | WIFI on BUS<br style="box-sizing: inherit; border-color: rgb(225, 225, 225);"><span class="fa fa-chevron-circle-down" style="box-sizing: inherit; border: 0px rgb(225, 225, 225); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(70, 146, 231);"></span>&nbsp;ตามหาหินเศียรราชินีที่ “อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว” หาดที่เต็มไปด้วยหินรูปทรงแปลกตา<br style="box-sizing: inherit; border-color: rgb(225, 225, 225);"><span class="fa fa-chevron-circle-down" style="box-sizing: inherit; border: 0px rgb(225, 225, 225); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(70, 146, 231);"></span>&nbsp;หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนุกสนานกับการช้อปปิ้งตลาดเก่าแก่<br style="box-sizing: inherit; border-color: rgb(225, 225, 225);"><span class="fa fa-chevron-circle-down" style="box-sizing: inherit; border: 0px rgb(225, 225, 225); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(70, 146, 231);"></span>&nbsp;ตึกไทเป 101 ที่เคยสูงที่สุดในโลกเมื่อปี 2004-2010 พร้อมลิฟท์ที่เร็วสุด 1,010 เมตร/นาที<br style="box-sizing: inherit; border-color: rgb(225, 225, 225);"><span class="fa fa-chevron-circle-down" style="box-sizing: inherit; border: 0px rgb(225, 225, 225); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(70, 146, 231);"></span>&nbsp;ล่องเรือทะเลสาสุริยันจันทรา ชมบรรยากาศสุดโรแมนติกดั่งสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเซีย<br style="box-sizing: inherit; border-color: rgb(225, 225, 225);"><span class="fa fa-chevron-circle-down" style="box-sizing: inherit; border: 0px rgb(225, 225, 225); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(70, 146, 231);"></span>&nbsp;อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน<br style="box-sizing: inherit; border-color: rgb(225, 225, 225);"><span class="fa fa-chevron-circle-down" style="box-sizing: inherit; border: 0px rgb(225, 225, 225); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(70, 146, 231);"></span>&nbsp;วัดฝอกวงซาน ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองเกาสง<br style="box-sizing: inherit; border-color: rgb(225, 225, 225);"><span class="fa fa-chevron-circle-down" style="box-sizing: inherit; border: 0px rgb(225, 225, 225); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(70, 146, 231);"></span>&nbsp;เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ เจดีย์คู่กลางทะเลสาบดอกบัว ตัวแทนแห่งวัฒนธรรมของเมืองเกาสง<br style="box-sizing: inherit; border-color: rgb(225, 225, 225);"><span class="fa fa-chevron-circle-down" style="box-sizing: inherit; border: 0px rgb(225, 225, 225); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(70, 146, 231);"></span>&nbsp;ช้อปปิ้งสุดมันกับ 3 ตลาดดัง… ซีเหมินติง | ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ย่านช้อปปิ้งซินจูเจียง</p>
</div>
</div>
</div>
<p></p>
<p><a href="https://thaimoderntravel.co.th/tour/taiwan/วันสงกรานต์/" style="box-sizing: inherit; border: 1px solid rgb(41, 115, 182); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(245, 245, 245); margin: 0px 0px 0px -12px; padding: 5px 12px; transition: background 300ms, color 300ms, border-color 300ms; color: rgb(70, 127, 231); font-family: Prompt, sans-serif; font-size: 15px; border-radius: 3px; overflow: hidden;"><span class="fa fa-cloud-download" style="box-sizing: inherit; border: 0px rgb(225, 225, 225); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px 4px 0px 0px; padding: 0px; width: 27px; color: rgb(92, 180, 220);"></span>ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน</a><br></p>

Tag: ทัวร์ไต้หวัน, เที่ยวไต้หวัน, ทัวร์สงกรานต์

โพสฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศขายฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี - Besttopromote.com
การลงประกาศเป็นการนำเข้าข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบบอัตโนมัติ ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องได้ทั้งหมด หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบ ดังนั้นก่อนทำการตัดสินใจซื้อหรือเลือกใช้บริการใดๆ ควรสอบถามและตัดสินใจให้ดีเสียก่อน เพราะอาจถูกล่อลวงได้ ผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อนำมาลงประกาศให้ติดต่อเราได้ทางอีเมล vibul9@hotmail.com ทางเราจะทำการลบประกาศนั้นทันที ส่วนผู้ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จจะถูกดำเนินคดีทางอาญาตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด