เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ เฟอร์นิเจอร์ห้องทดลอง ตู้ดูดควันไอสารเคมี (โฆษณา) (อ่าน 1301)

บริษัทสตูดิโอ สเปซ จำกัด ก่อตั้งบริษัทโดยกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์มากว่า 15 ปี โดยบริษัทดำเนินธุรกิจ ดังนี้
1.การให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Laboratory Furniture) หรือเฟอร์นิเจอร์ห้องทดลอง (Lab Furniture) ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ห้องทดลอง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Studio Lab” ได้แก่
1.1 โต๊ะปฏิบัติการกลางและโต๊ะปฏิบัติการติดผนังทั้งที่มีอ่างน้ำและไม่มีอ่างน้ำ (Island Bench & Wall Bench with and without sinks) 
1.2 ตู้ดูดควันไอสารเคมี (Fume Hood) 
1.3 ตู้บำบัดไอสารเคมี (Fume Scrubber) 
1.4 ตู้เก็บสารเคมี (Safety Cabinets) 
1.5 โต๊ะวางเครื่องชั่ง (Balance Table or Balance Bench) 
1.6 ชั้นวางของและชั้นวางอุปกรณ์ (Storage Shelves) 
1.7 วัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accessories & Fittings) ได้แก่
1.7.1 อ่างล้างตาและล้างตัวฉุกเฉิน (Emergency Shower & Eye wash) 
1.7.2 ก๊อกน้ำ (Water Faucets), ก๊อกน้ำกลั่น (Distilled Water Faucets), ก๊อกแก๊สประเภทต่าง ๆ (Gas Taps) 
1.7.3 อ่างและที่แขวนหลอดแก้ว (Sinks & Pegboard) 
1.7.4 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการ 
2.การผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ประเภทอื่น ๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Studio” ได้แก่
2.1 เฟอร์นิเจอร์สำนักงานและที่อยู่อาศัย (Office & Residential Furniture) 
2.2 เฟอร์นิเจอร์ห้องครัว (Kitchen Furniture) 
2.3 เฟอร์นิเจอร์โรงเรียนและสถาบันการศึกษา (School & Education Furniture) 
2.4 เฟอร์นิเจอร์ในโรงพยาบาล (Hospital Furniture) 
2.5 อื่น ๆ 
3.การให้บริการตรวจเช็ค ซ่อม บำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ ตู้ดูดควันไอกรดสารเคมี ตู้กำจัดไอกรดสารเคมี ฯลฯ
4.การให้บริการอย่างครบวงจร เช่น การออกแบบอาคารและห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์, ปรับปรุง, ควบคุมงาน และติดตั้งงานระบบต่างๆ ในอาคารหรือห้องปฏิบัติการ, งานตกแต่งภายในที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารห้องปฏิบัติการทุกประเภท


บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจรทั้งในด้านของการผลิตและการให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ภายใต้คุณภาพและมาตรฐานสากลในราคาที่สมเหตุสมผล.

 

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์